UID: 15229511

Ing. Marian Beleš

Bratislavský kraj, okres Malacky, mesto Lozorno
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Marián Beleš
Gozovská 90, 900 55, Lozorno, Slovenská republika
IČO: 12697290, DIČ: 1022584266
neuvedený
2130@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2130 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2130*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2130*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 2130 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2130*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2130*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2130 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001