UID: 15209702

Ing. Ján Žiaran

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09184*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 09184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 09184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09184*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 09184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 09184 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09184*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 09184*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 08149 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08149*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08149*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 08149 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08149*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: úpravne a ČOV Osvedčenie: 08149*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 08149 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08149*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08149*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.04.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001