UID: 15229412

Marián Vrbovský

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08952 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08952*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08952*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 07962 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07962*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07962*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001