UID: 15249011

Ing. Vladimír Ondrejička

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROTES - zduženie
Zlatovská 29, 911 05, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 30027047, DIČ: 1020312634, IČ DPH: SK1020312634
neuvedený
2283@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2283 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2283*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2283*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 2283 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2283*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2283*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2283 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001