UID: 15249804

Jozef Šadlák

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Krásno nad Kysucou
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07681 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07681*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07681*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002
Evidenčné č.: 06885 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06885*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06885*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002