UID: 15259811

Ing. Peter Čanády

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Turany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Čanády - SAJGA
Černík 1184/40, 038 53, Turany, Slovenská republika
IČO: 33576653, DIČ: 1021844758
neuvedený
3027@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 12.03.2002
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3027 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3027*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: skúšanie stavebných materiálov Osvedčenie: 3027*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 01081 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01081*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01081*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 00942 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00942*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00942*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3027 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002