UID: 15289712

Jozef Beňadik

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00481 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00481*11-23-24*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00481*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 00481 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00481*11-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00481*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 00481 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00481*11-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00481*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 00444 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00444*10*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00444*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001