UID: 15279411

Ing. Peter Arpáš

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Malý Lapáš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PPAM, Projektovo-inžinierska kancelária, Ing. Peter Arpáš
Jágerská ulica 10/5, 951 04, Malý Lapáš, Slovenská republika
IČO: 11779926, DIČ: 1031597116
0903/608796
1647@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1647 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 1647*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1647*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Evidenčné č.: 1647 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1647*A*4-1,21
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1647*A*4-1,21
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Evidenčné č.: 1647 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1647*A*4-1,21
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1647*A*4-1,21
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1647 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001