UID: 15279021

Ing. Jaroslav Moravčík

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ateliér AAE, s.r.o.
Š. Moyzesa 27, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 44215169, DIČ: 2022682035, IČ DPH: SK2022682035
044/4323768, 044/4323252
agenturam@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0339 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0339*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0339*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2008
Evidenčné č.: 0339 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0339*Z*A2
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0339*Z*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2008
Evidenčné č.: 0339 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0339*Z*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0339*Z*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0339 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 24.01.2001