UID: 15329112

Ing. Peter Ábel

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Ábel
A. Hlinku 59/101, 921 01, Piešťany
neuvedený
0388@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00001 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00001*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.03.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 00001*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.03.2011
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0388 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0388*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.01.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 0388*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.01.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 0388 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 04.04.2001 Stav členstva od: 16.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 04.04.2001 15.01.2015