UID: 15290791

Ing. Ján Rybársky

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
S-PROJEKT Združenie
Jána Milca 34, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 17930774, DIČ: 1022878824 Sídlo
neuvedený
2545@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2545 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2545*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2545*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 2545 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 2545*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2545*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2545 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.11.2001