UID: 15389203

Pavol Slugeň

Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, mesto Turčianske Teplice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07295 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07295*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07295*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002
Evidenčné č.: 06531 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06531*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06531*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002