UID: 15389011

Viliam Veverica

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08795 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08795*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08795*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 09125 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09125*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.12.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 09125*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.12.2006
Evidenčné č.: 09125 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09125*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.12.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 09125*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.12.2006