UID: 15390391

Peter Boka

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00717 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00717*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00717*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002
Evidenčné č.: 00665 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00665*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00665*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002