UID: 15390002

Ing. Jaroslav Žuffa

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09218 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09218*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 09218*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.08.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 08185 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08185*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 08185*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.08.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001