UID: 15390712

Ján Špavor

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dlhá nad Oravou
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07967 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07967*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07967*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 07108 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07108*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07108*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001