UID: 15300194

Ing. Viktor Babka

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00122 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00122*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00122*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Evidenčné č.: 00122 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00122*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00122*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Evidenčné č.: 00127 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00127*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00127*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Evidenčné č.: 00127 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00127*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00127*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001