UID: 15310201

Ing. Jozef Gogolák

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Čadca
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02072 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02072*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 02072*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 01905 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01905*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 01905*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 01905 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01905*10-20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 01905*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 01905 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01905*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 01905*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006