UID: 15200912

Ing. Ján Vojtek

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Nesluša
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Námestie slobody 73, 023 41, Čadca, Slovenská republika
neuvedený
2372@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 30.10.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2372 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2372*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2372*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 08882 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08882*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08882*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 07905 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07905*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07905*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2372 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 30.10.2001