UID: 15409395

Ing. Juraj Šipula

Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, mesto Turčianske Teplice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07858 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07858*11-23-24*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07858*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 07858 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07858*11-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07858*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 07858 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07858*11-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: potrubné a iné líniové stavby Osvedčenie: 07858*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 07013 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07013*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07013*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002