UID: 15409491

Ing. Ján Žiška

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Hybe
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Žiška
Hybe 659, 032 31, Hybe, Slovenská republika
IČO: 44942621, DIČ: 1021695323
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09199 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09199*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 09199*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 09199 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09199*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: lesné komunikácie Osvedčenie: 09199*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 08166 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08166
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.07.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 08166
Stav odbornosti: Aktívna od 08.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.07.2015
Evidenčné č.: 08166 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08166
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.07.2015
Špecifikácia: lesné komunikácie Osvedčenie: 08166
Stav odbornosti: Aktívna od 25.06.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.07.2015