UID: 15419092

Ing. Vladimír Natšin

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05750 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05750*10-21-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05750*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05750 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05750*10-21-23-24*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: miestne komunikácie Osvedčenie: 05750*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05750 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05750*10-21-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05750*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05750 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05750*10-21-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05750*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05207 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05207*10-21-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05207*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05207 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05207*10-21-23-24*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: miestne komunikácie Osvedčenie: 05207*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05207 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05207*10-21-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05207*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 05207 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05207*10-21-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05207*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002