UID: 15419592

Ing. Vladimír Kostolný

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03916 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03916*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03916*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002
Evidenčné č.: 03620 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03620*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03620*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002