UID: 15419802

Ing. Anton Bejdák

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Oravská Jasenica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00433 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00433*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00433*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 00433 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00433*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00433*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 00433 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00433*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00433*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 09277 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09277*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 09277*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2007