UID: 15210691

Ing. Mikuláš Ľaš

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HPK engineering, a.s.
B. Němcovej 30, 042 18, Košice, Slovenská republika
IČO: 00002313, DIČ: 2020480748, IČ DPH: SK2020480748
055/6707111
hpk@hpke.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0274 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0274*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 0274*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.02.2004
Evidenčné č.: 0274 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0274*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 19.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 0274*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.02.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 0274 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2000 Stav členstva od: 13.12.2000
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.12.2000