ID: 2050253

Odborný seminár "Stabilita svahov"

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár "Stabilita svahov"
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

Odborný seminár je určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Statika stavieb.

 

PROGRAM SEMINÁRA:

08.30 - 09.00 hod.  Registrácia účastníkov

09.00 - 09.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík

09.05 - 12.00 hod.  Prednášky

  • Faktory vzniku zosuvov a svahových deformácií
  • IG prieskum zosuvov a určovanie prarametrov pre výpočty
  • Metódy výpočtu stability svahov
  • Príklady stabilitných výpočtov
  • Prehľad sanačných opatrení a monitoring zosuvov

         

12.05 - 13.00 hod.  Diskusia

 

PREDNÁŠAJÚCI: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Ing. Jozef Vlček, PhD.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 03.02.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina (4. poschodie polyfunkčného objektu EUROPALACE)
Koniec registrácie: 24.02.2020 Ulica a č.d.: Vysokoškolákov 8556/33B
Podujatie prebieha od: 26.02.2020 PSČ: 010 08
Podujatie prebieha do: 26.02.2020 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 26
Aktuálny počet účastníkov: 22
Odborný garant: Ing. Richard Gáborík - predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
10.00 €    (dobrovoľný člen - právnická osoba a nečlen SKSI)
0.00 €    (ASI a dobrovoľný člen - fyzická osoba)
0.00 %
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

Účasť na prednáške:

          Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov - právnické osoby a ostatných (nečlenov) - 10,00 €.

          Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyzické osoby - bezplatne

 

 

Registrácia účastníka seminára bude potvrdená e-mailom len na požiadanie. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne.