ID: 20200251

Odborný diskusný seminár: GEOSYNTETIKA, iné výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom staviteľstve

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný diskusný seminár: GEOSYNTETIKA, iné výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom staviteľstve
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

DÁTUM KONANIA27. februára 2020 (štvrtok) o 14:00 hod.

ZAMERANIE SEMINÁRA:
Cieľom seminára je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na dopravné stavby a ďalších odborníkov s najnovšími poznatkami pri použití gabionových konštrukcií, geosyntetiky a konštrukcií s geosyntetikou v stavebníctve
Seminár je zaradený do systému odborného vzdelávania pre autorizovaných stavebných inžinierov v odbore inžinierske stavby - dopravné stavby.

 

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA: Ing. Ján Tomko, predseda SOS DSMIÚP
 

PROGRAM SEMINÁRA:
13:30 - 14:00 hod.  Prezentácia účastníkov

14:00 - 14:05 hod.  Otvorenie seminára

                     Ing. Ján Tomko, predseda SOS DSMIÚP SKSI

14:05 - 14:30 hod.  Geosyntetika v predpisoch a dokumentoch
                                   
Ing. Radovan Baslík, CSc.
14:30 hod.               Skutočná životnosť gabionových konštrukcií v SR

14:30 - 14:50 hod.  1. časť: Teoretické predpoklady prieskumu
                                  Ing. Eduard Vašík, člen SKSI
14:50 - 15:20 hod.  2. časť: Výsledky a vyhodnotenie po 25 rokoch
                                 
Ing. Radovan Baslík, CSc.
15:20 - 15:50 hod.  Moderovaná diskusia

15:50 - 16:00 hod.  Záver, ukončenie seminára

                     Ing. Ján Tomko

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.01.2020 Názov: SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29, zasadacia miestnosť (3. poschodie)
Koniec registrácie: 25.02.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 27.02.2020 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 27.02.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 19
Odborný garant: Ing. Ján Tomko, predseda slovenskej odbornej sekcie DSMIÚP
Poznámka: Účastnícky poplatok: 0,00 € (nespoplatnený seminár)!
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
rzba_DSMIUP - 2020-02-27_Geosyntetika - pozvanka upr
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Pre prihlásenie na toto podujatie vyplňte prosím ONLINE PRIHLÁŠKU najneskôr do 25.2.2020.
Tento seminár sa bude vysielať vo forme video-prepojenia do RK SKSI BB, KE, TTZA len v prípade prihlásenia sa najmenej 5 osôb do daného regiónu. Záujemcovia o video-prepojenie budú informovaní cca 2 dni pred konaním seminára.
Seminár je odborné podujatie, organizované pre autorizovaných stavebných inžinierov v kategórii Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie, taktiež geotechnikov a pre iných pozvaných odborníkov.