ID: 20200351

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020 - ONLINE seminár

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020 - ONLINE seminár
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

 

 

Vážení členovia,

 

 

Odborný seminár sa uskutoční 11. júna 2020 ONLINE formou.

 

Po zaregistrovaní  Vám zašleme link na online prihlásenie k podujatiu.

 

 

Program:

 

09.30 – 10.00      Novela zákona a vyhlášky v súvislosti so zmenami v európskych predpisoch

 Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

V októbri 2019 bol prijatý zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a od 10. marca je účinná aj vyhláška č. 35/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. Novela vyhlášky zohľadňuje terminologické zmeny vyplývajúce zo zákona č. 378/2019 Z. z. a zmeny vyvolané bežnou praxou. Najväčšie zmeny sú v prílohách vyhlášky a to najmä v odkazoch na novú generáciu technických noriem.

 

10.00 – 10.30        Tepelná ochrana ako základ energetickej hospodárnosti budov

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného

 

V marci 2020 nadobudla platnosť vyhláška MDV SR č. 35/2020 Z. z. Platí teda novela vyhláška MDVRR SR 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z. z. a MDV č. 35/2020 Z. z.). S uvedeným všeobecne záväzným právnym predpisom súvisí aj konsolidované znenie STN 73 0540-1/Z1+Z2: 2019, ktoré nadobudlo platnosť 1. júla 2019. Predmetom prednášky budú podrobnosti o postupoch výpočtu energetickej hospodárnosti so zameraním na zabezpečenie ultranízkoenergetickej úrovne budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

 

10.30 – 11.30        Diskusia
 

 

Registračný poplatok:

- člen SKSI - 0 €

- nečlen SKSI - 80 € s DPH

 

PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ! Kapacita webinára sa naplnila.
 

 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 18.05.2020 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 08.06.2020 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 11.06.2020 PSČ:
Podujatie prebieha do: 11.06.2020 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 250
Odborný garant: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného
Poznámka: Účasť nečlenov bude možná len po uhradení účastníckeho poplatku.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
80.00 €    (nečlen SKSI)
0.00 €    (člen SKSI)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: