ID: 20200451

KONFERENCIA - EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: KONFERENCIA - EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Dopoludňajší program bude venovaný odborným prednáškam, ktoré sa budú venovať inovatívnym technológiám, efektívnosti a trendom z oblasti energetiky a hospodárnosti budov.

 

08.30 - 09.00   Príchod a registrácia účastníkov, občerstvenie
09.00 - 09.05   Privítanie účastníkov – moderátor
09.05 - 09.25   prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (SKSI) / Ing. Vladimír Vránsky (SKSI)
                          úvodné slovo za SKSI + prednáška
09.25 - 09.50   Ing. Alena Ohradzanská (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
09.50 - 10.15   prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.)
10.15 - 10.40   Ing. Jana Bandžalová, PhD. (ENBEE, s.r.o.)
10.40 - 11.05  Roman Rajninec/Michal Zahradník (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
11.05 - 11.25  Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)
11.25 - 11.45  rezerva na prípadnú diskusiu a presun na obed
12.00 - 13.00 
Obedná prestávka

 

Od 13.00 - 15.00 hod. prebieha panelová diskusia na tému:
Aká je reálna budúcnosť prípravy tepla pre budovy v A0?

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Alena Ohradzanská (MDaV SR)
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. (SIEA)
Ing. Michal Lešinský (PIO KERAMOPROJEKT, a.s)
Ing. Milan Orlovský (KOOR, s.r.o.)
Ing. Radovan Illith, PhD. (SPPD)

 

Účastnícky poplatok:

Člen SKSI: 0

Nečlen: 39€

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 01.03.2020 Názov: Park Inn by Radisson Danube Bratislava
Koniec registrácie: 22.04.2020 Ulica a č.d.: Rybné námestie 1
Podujatie prebieha od: 28.04.2020 PSČ: 811 02
Podujatie prebieha do: 28.04.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 130
Aktuálny počet účastníkov: 4
Odborný garant:
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, 00421 905 419 406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, 0906/101916, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: