ID: 20200451

Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: Porovnanie výsledkov geotechnických výpočtov s “IN SITU“ meraniami - vybrané príklady z inžinierskej praxe - SEMINÁR ZRUŠENÝ!

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: Porovnanie výsledkov geotechnických výpočtov s “IN SITU“ meraniami - vybrané príklady z inžinierskej praxe - SEMINÁR ZRUŠENÝ!
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

DÁTUM KONANIA: 16. apríl 2020 (štvrtok) o 15.00 hod. - pôvodne plánovaný

TENTO TERMÍN SA KVÔLI KORONAVÍRUSU RUŠÍ, SEMINÁR SA USKUTOČNÍ V NÁHRADNOM TERMÍNE

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu a skúseností projektanta geotechnických konštrukcií.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA:

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

 

PROGRAM SEMINÁRA:
15:00 - 16:30  doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

Porovnanie výsledkov geotechnických výpočtov s “IN SITU“ meraniami - vybrané príklady z inžinierskej praxe.


TÉMY PREDNÁŠKY:

Porovnanie výsledkov geotechnických výpočtov (numerických výpočtov metódou konečných prvkov a analytických riešení) s “IN SITU“ meraniami realizovanými na základových konštrukciách. Uvedené budú príklady z inžinierskej praxe:

  • Výpočet zvislej únosnosti a sadnutia veľkopriemerových pilót založených v zložitých základových pomeroch - porovnanie s výsledkami statických zaťažovacích skúšok (pilóty pod mostným objektom na D1 v úseku Studenec – Jablonov).
  • Výpočet konečného a časového vývoja sadnutia podložia násypov a mostných podpier – porovnanie s výsledkami geodetických meraní zvislých posunov (mostný objekt na križovatke D2 a D4 pri Stupave).
  • Výpočet konečného sadnutia a dosadnutia základovej konštrukcie objektu Medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach – porovnanie s výsledkami geodetických meraní zvislých posunov.
  • Výpočet sadnutia základovej konštrukcie vodnej elektrárne v Gabčíkove počas výstavby a prevádzky – porovnanie s výsledkami geodetických meraní zvislých posunov.
  • Výpočet zvislých deformácií (sadnutí a odpružení) priepustu v km 4,0 pod prívodným kanálom k VD Gabčíkovoprijehovyužitíakocestnýtunel (analýza súčasných a projektovaných zaťažovacích stavov).
Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 14.04.2020 Názov: SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29, zasadacia miestnosť (3. poschodie)
Koniec registrácie: 15.04.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 16.04.2020 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 16.04.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka: Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI. Účasť nečlenov je možná len s povolením Regionálnej kancelárie SKSI BA.
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
rzba_Staticky stvrtok - 2020-04-16_doc. Hruštinec_pozvanka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe oficiálnych nariadení vlády SR v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, Slovenská komora stavebných inžinierov prijala opatrenia, ktoré chránia zdravie a bezpečnosť nás všetkých.
Z toho dôvodu sa tento statický štvrtok dňa 16. apríla 2020 KONAŤ NEBUDE. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.