ID: 21200351

Online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:

08.30 – 08.40 OTVORENIE konferencie, úvodné slovo a organizačné pokyny

08.40 – 09.00 PROCES NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV, Dionýz Gašparovský (FEI STU v Bratislave)

09.00 – 09.30 ŠPECIFIKÁ NÁVRHU OSVETLENIA V RÔZNYCH APLIKAČNÝCH OBLASTIACH, Tomáš Novák (VŠB-TU Ostrava)

09.30 – 10.00 NÁVRH OSVETLENIA AKO SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, Dionýz Gašparovský (FEI STU v Bratislave)

10.00 – 10.30 SOFTVÉROVÁ PODPORA PRE NÁVRH OSVETLENIA, Marek Mokráň (FEI STU v Bratislave)

10.30 – 10.45 PRESTÁVKA

10.45 – 11.15 NADVÄZNOSŤ NÁVRHU OSVETLENIA NA RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE A BIM PROJEKTOVANIE, Peter Janiga (FEI STU v Bratislave)

11.15 – 11.45 NÁVRH DENNÉHO OSVETLENIA BUDOV, Stanislav Darula (ÚSTARCH SAV)

11.45 – 12.15 ARCHITEKTONICKÁ STRÁNKA NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV, Beata Polomová (FA STU v Bratislave)

12.15 – 12.30 PRESTÁVKA

12.30 – 13.00 VERIFIKÁCIA A OBJEKTIVIZÁCIA NÁVRHU OSVETLENIA, Roman Dubnička (FEI STU v Bratislave)

13.00 – 13.30 KOLAUDÁCIA OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV, Jana Raditschová (FEI STU v Bratislave)

13.30 – 14.00 VŠEOBECNÁ DISKUSIA K PREDNÁŠKAM

14.00 UKONČENIE KONFERENCIE

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 19.02.2021 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 05.03.2021 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 09.03.2021 PSČ:
Podujatie prebieha do: 09.03.2021 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 87
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov; prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU v Bratislave
Poznámka: Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 15,-€ / osoba. (Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021)
Účastnícky poplatok pre členov SEZ-KES je 15,-€ / osoba
Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: