ID: 21200551

Konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Pozývame vás na ďalší, v poradí 3. ročník konferencie venovanej inovatívnym technológiám,
efektívnosti a trendom z oblasti energetiky a hospodárnosti budov.

 

PROGRAM:

 

9.00 – 9.10 OTVORENIE KONFERENCIE
prof. Benko (Slovenská komora stavebných inžinierov)
 

9.10 – 9.25 BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – STAV ICH VÝSTAVBY
A VÝHĽAD, AKTUÁLNE A PLÁNOVANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

Ing. Alena Ohradzanská (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
 

9.25 – 9.40 PROCES ZABEZPEČENIA A DOPAD AKTUÁLNYCH POŽIADAVIEK
NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ NA VÝSTAVBU A OBNOVU BUDOV

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.)
 

9.40 – 9.55 EURÓPSKE TRENDY – LEGISLATÍVA A NORMY PRE ENERGETICKÚ
HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Ing. Jana Bendžalová, PhD. (ENBEE, s.r.o.)
 

9.55 – 10.05 „OZELEŇOVANIE“ PLYNU AKO ZDROJA TEPLA PRE BUDOVY A0 – BIOMETÁN, H2
Ing. Michal Gutman (SPP-distribúcia, a.s.)
 

10.05 – 10.20 BYTOVÝ DOM SO ZEMNÝM PLYNOM V A0
Ing. Michal Lešinský (PIO KERAMOPROJEKT, a.s)
 

10.20 – 10.35 ENERGETICKO – EKONOMICKÁ ANALÝZA RODINNÉHO DOMU
S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)
 

10.35 – 12.35 PANELOVÁ DISKUSIA NA TÉMU:
AKÁ JE A BUDE REALITA PRÍPRAVY TEPLA PRE BUDOVY V A0?

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (TSÚS, n.o.)
Ing. Alena Ohradzanská (MDaV SR)
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. (SIEA)
Ing. Michal Lešinský (PIO KERAMOPROJEKT, a.s)
Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)
Ing. Vladimír Vránsky (SKSI)

 

Účastnícky poplatok pre členov je 10,-€ / osoba.*
Základný účastnícky poplatok 49,- € / osoba.

*Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 08.04.2021 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 13.05.2021 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 18.05.2021 PSČ:
Podujatie prebieha do: 18.05.2021 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 87
Odborný garant: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.; prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov;
Poznámka: Registrácia je možná do 13.05.2021 do 12.00 hod.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
49.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: