ID: 2150951

ONLINE odborný seminár "Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa"“

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: ONLINE odborný seminár "Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa"“
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

Odborný seminár je primárne určený pre členov odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia. Bude sa vysielať formou online videoprenosu cez aplikáciu GoToMeeting. 

 

PROGRAM SEMINÁRA: 

 

08.45 - 09.00 hod.  Pripojenie účastníkov

09.00 - 09.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík

09.05 - 11.30 hod.  Prednášky

 

  • Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny

1. Všeobecne platné požiadavky na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k PS

- požiadavky týkajúce sa frekvenčnej a napäťovej stability, obnovy a riadenia sústavy

2. Požiadavky pre pripojenie synchrónnych zariadení na výrobu elektriny k PS

- požiadavky týkajúce sa napäťovej stability a súvisiace s odolnosťou výrobných zariadení

3. Požiadavky pre pripojenie jednotky parku zdrojov

- požiadavky týkajúce sa napäťovej stability a súvisiace s odolnosťou výrobných zariadení

4. Postup oznámenia o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia k PS

- oznámenia o aktivácii napájania, o dočasnej prevádzke a riadnej prevádzke

5. Overenie zhody

- preukázanie výrobného zariadenia, že každá výrobná jednotka zariadenia na výrobu elektriny je v súlade so stanovenými technickými požiadavkami počas celej životnosti zariadenia.

 

  • Technické podmienky pripojenia odberateľa

1. Požiadavky na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do PS

- požiadavky týkajúce sa frekvenčnej a napäťovej stability, chránenia pripojenia do PS, riadiacich systémov a ich nastavení, výmeny informácii, odpájania a opätovného pripájania odberu, parametrov kvality dodávky

2. Požiadavky na odberné jednotky poskytujúce prevádzkovateľovi podpornú službu riadenie odberu

- požiadavky na odberné jednotky poskytujúce reguláciu činného výkonu zmenou odberu, reguláciu jalového výkonu zmenou odberu a reguláciu obmedzení prenosu zmenou odberu

- požiadavky na odberné jednotky poskytujúce reguláciu frekvencie sústavy zmenou odberu

3. Postup oznámenia na účely pripojenia odberateľa do PS

- oznámenia o aktivácii napájania, o dočasnej prevádzke, riadnej prevádzke a obmedzenej prevádzke

4. Overenie zhody

- preukázanie, že odberné zariadenia, zariadenia distribučnej sústavy a distribučné sústavy sú v súlade so stanovenými technickými požiadavkami

 

11.35 - 12.00 hod.  Diskusia

 

PREDNÁŠAJÚCI: Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná prínosová sústava, a.s.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 19.08.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina
Koniec registrácie: 17.09.2021 Ulica a č.d.: Ul. Vysokoškolákov 8556/33B
Podujatie prebieha od: 21.09.2021 PSČ: 01008
Podujatie prebieha do: 21.09.2021 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 200
Aktuálny počet účastníkov: 20
Odborný garant: Ing. Richard Gáborík
Poznámka: ONLINE SEMINÁR - registrácia možná len do 17.09.2021 do 12.00 hod.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
45.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI)
0.00 %
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Organizačný garant:         Ing. Ľubica Pokorná, t.č.0918/159 384 

Odborný garant:              Ing. Richard Gáborík

Účasť na prednáške:

  • Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyzické osoby - 10,00 €
  • Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov - právnické osoby a ostatných (nečlenov) 45,00 €.

 

Prihlasovanie bude ukončené dňa 17.09.2021 alebo naplnením kapacity.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.