ID: 21201051

Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

DÁTUM KONANIA: 7. október 2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

ZAMERANIE SEMINÁRA:
Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb.
 

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA:
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

 

PROGRAM SEMINÁRA:
15:00 - 16:30 prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím. Najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií. Nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V prednáške budú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 13.09.2021 Názov: RK SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 06.10.2021 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 07.10.2021 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 07.10.2021 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 150
Aktuálny počet účastníkov: 123
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka: Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
45.00 €    (nečlen SKSI)
0.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
2021-10-07_Staticky stvrtok - Zakladanie_prof. Turček_max.15+online_pozvanka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY A PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA:
• prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti prostredníctvom ON-LINE REGISTRÁCIE najneskôr do 5.10.2021
počet prítomných členov SKSI - max. 15 osôb – členov SKSI za dodržania bezpečnostných opatrení (ochrana tváre, dezinfekcia pri vstupe, odstup min. 2 metre)
ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia, poplatok: členovia 0 € / nečlenovia 45 €
• prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 45 € najneskôr 1 deň pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr na druhý deň po Vašom prihlásení
• link na ONLINE pripojenie Vám zašleme deň pred konaním seminára


UPOZORNENIE:
uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná