ID: 21501051

ONLINE Odborný seminár " ZAŤAŽENIE PODĽA EUROKÓDU 1"

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: ONLINE Odborný seminár " ZAŤAŽENIE PODĽA EUROKÓDU 1"
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Statika stavieb.

 

PROGRAM SEMINÁRA:

08.30 - 09.00 hod.  Pripojenie účastníkov

09.00 - 09.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík

09.05 - 12.30 hod.  Prednášky

 

  • Zaťaženie v zmysle eurokódov
  • Kombinácie
  • Mimoriadne zaťaženia
  • Zaťaženia špeciálnych konštrukcií - stožiare, žer. dráhy, silá atď, 
  •  

12.30 - 13.00 hod.  Diskusia

 

PREDNÁŠAJÚCIIng. Richard Hlinka, PhD., Katedra stavebných konštrukcií a mostov, SvF Žilinská univerzita

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Organizačný garant:           Ing. Ľubica Pokorná, t.č. 0918/159 384 

Odborný garant:                Ing. Richard Gáborík, predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb       

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 30.09.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina
Koniec registrácie: 15.10.2021 Ulica a č.d.: Ul. Vysokoškolákov 8556/33B
Podujatie prebieha od: 19.10.2021 PSČ: 01008
Podujatie prebieha do: 19.10.2021 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 100
Aktuálny počet účastníkov: 10
Odborný garant: Ing. Richard Gáborík - predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
30.00 €    (nečlen SKSI)
8.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Organizačný garant:           Ing. Ľubica Pokorná, t.č. 0918/159 384 

Odborný garant:                Ing. Richard Gáborík, predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb  

             

Účasť na prednáške:

  • Zálohové faktúry budú prihláseným zaslané mailom
  • Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyzické osoby – 8,- €
  • Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov - právnické osoby a ostatných (nečlenov) 30,- €

Prihlasovanie bude ukončené dňa 15.10.2021 alebo naplnením kapacity.

 

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!