ID: 22200151

Odborný seminár: VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU A ORTOFOTOMOZAIKY ÚZEMIA SLOVENSKA PRE PROJEKTANTOV

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU A ORTOFOTOMOZAIKY ÚZEMIA SLOVENSKA PRE PROJEKTANTOV
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:

 

09.00 – 09.10   OTVORENIE A ÚVODNÉ SLOVO

 

09.10 – 09.40   PROJEKT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVANIA (LLS) A VÝSLEDNÉ PRODUKTY LLS Mgr. Gabriel Nagy, Ing. Linda Gálová, PhD. Prezentované budú základné informácie o technológii LLS (resp. LiDAR), o projekte LLS a o tvorbe nových produktov LLS rezortom ÚGKK SR.

 

09.40 – 10.00   PROJEKT TVORBY ORTOFOTOMOZAIKY SR Ing. Tomáš Dekan, Ing. Linda Gálová, PhD. Prezentované budú základné informácie o projekte tvorby Ortofotomozaiky SR – 1. a 2. cyklus.

 

10.00 – 10.30   POSKYTOVANIE PRODUKTOV ÚGKK SR PROSTREDNÍCTVOM REZORTNÉHO GEOPORTÁLU A APLIKÁCIE MAPOVÝ KLIENT ZBGIS® Ing. Tomáš Dekan Prezentované budú parametre, dostupnosť a spôsoby poskytovania produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného Geoportálu a webovej aplikácie Mapový klient ZBIS.

 

10.30 – 11.15   PRÁCA S PRODUKTAMI ÚGKK SR Ing. Tomáš Dekan Prezentované budú ukážky práce s údajmi prostredníctvom voľne dostupnej open source aplikácie QGIS – napr. vizualizácia terénu podľa DMR, vytvorenie vrstevníc, odmeranie výškového profilu, výpočet kubatúr, sklonu terénu, analýza viditeľnosti, určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu, konverzia údajov do CAD formátov.

 

11.15 – 12.00  DISKUSIA

 

 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 03.01.2022 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 21.01.2022 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 25.01.2022 PSČ:
Podujatie prebieha do: 25.01.2022 Mesto: ONLINE
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 112
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
Poznámka: Členovia SKSI účastnícky poplatok neplatia.
Základný účastnícky poplatok 50,- € / osoba.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
50.00 €    (nečlen SKSI)
0.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: