ID: 22300851

Poruchy murovaných konštrukcií a ich sanácia – 3.časť

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Poruchy murovaných konštrukcií a ich sanácia – 3.časť
Región SKSI: Trnava
Popis podujatia:

Program:

Otvorenie

  1. prednáška: Niektoré typické poruchy murovaných konštrukcií
  • konkrétne príklady porúch a ich odstraňovanie  
  • zrútenie kamenných múrov, poruchy pilierov, poruchy pri nadstavbe       
  1. prednáška: Vybrané poruchy murovaných konštrukcií historických stavieb
  • identifikácia príčin
  • návrh optimálnej sanácie

Diskusia

Ukončenie seminára

 

Prednášatelia: Ing. Ján Kyseľ, Ing. Vladimír Kohút

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 02.08.2022 Názov: Regionálna kancelária SKSI Trnava
Koniec registrácie: 15.08.2022 Ulica a č.d.: Hornopotočná 1
Podujatie prebieha od: 16.08.2022 PSČ: 917 01
Podujatie prebieha do: 16.08.2022 Mesto: Trnava
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 14
Odborný garant: Ing. Marián Petráš
Poznámka: Seminár je určený pre ASI-100, 310, 320 a 410 (región Trnava - TT+NR+TN)
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

Organizátor: Slovenská komora stavebných inžinierov RZ Trnava 

Odborný garant: Ing. Marián Petráš

Organizačný garant: Ing. Katarína Masarovičová

telefón: 0906 101 930, mobilný telefón: 0901 914 576, e-mail: sksitt@sksi.sk

 

- záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: sksitt@sksi.sk

- do mailu prosíme písať meno, priezvisko aj kontaktné údaje (e-mail, mobil) a dátum narodenia

- uzávierka prihlášok je do 15. augusta 2022 (pondelok)  

 

Účastnícky poplatok: 

člen: 0€

nečlen: 100€