ID: 22401052

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Región SKSI: Banská Bystrica
Popis podujatia:

PROGRAM:

12:30 - 13:00 prezentácia účastníkov

 

13:00 - 13:05 otvorenie seminára: Ing. Miloš Hudoba, PhD., člen VRZ SKSI Banská Bystrica

 

13:05 - 16:00 prednášky

 

Úvodné slovo za stavebníka SVP, š.p. Banská Štiavnica Ing. Tomáš Ič, technicko-prevádzkový námestník SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

 

Prezentácia predmetnej stavby na ochranu intravilánu mesta pred povodňami Ing. Andrej Lipták, vedúci odboru investičných činností SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

 

Vodohospodárska problematika ochrany mesta – Ing. Peter Glaus, hlavný inžinier projektu pre DSP a Ing. Martin Švec, projektant HYDROCONSULTING s.r.o. Bratislava

 

Riešenie jednotlivých stavebných konštrukcií protipovodňovej ochrany mestaIng. Anton Vyskoč, predseda Výboru RZ SKSI Bratislava a projektant čiastkových statických riešení stavby

 

Zátvorný objekt na Rudlovskom potoku – Stavebná jama pre zátvorný objekt a čerpaciu stanicuIng. Juraj Pagáč, projektant geotechniky a zakladania GEOTECHNIK SK s.r.o. Žilina

 

Súčasný stav realizačných prác prezentovaný videozáznamami - SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

 

Videoukážka skúšky prvkov mobilného hradeniaSVP, š.p. OZ Banská Bystrica

 

Stručná informácia o problematike prevádzky stavbyIng. Andrej Kubáni, vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

 

Banská Bystrica  - ochrana intravilánu pred povodňami, pohľad projektanta DRSIng. Matúš Bursa BURSA s.r.o. Banská Bystrica

 

Diskusia k téme odborného seminára - SVP, š.p. OZ Banská Bystrica za spoluúčasti ostatných prednášajúcich na seminári

 

Záver seminára – garant seminára Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.09.2022 Názov: Kongresová sála - Okresného úradu Banská Bystrica
Koniec registrácie: 17.10.2022 Ulica a č.d.: Námestie Ľudovíta Štúra 1
Podujatie prebieha od: 20.10.2022 PSČ: 974 01
Podujatie prebieha do: 20.10.2022 Mesto: Banská Bystrica
Maximálny počet účastníkov: 200
Aktuálny počet účastníkov: 19
Odborný garant: Ing. Miloš Hudoba, PhD.
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
POZVÁNKA
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Ing. Roman Šúň, 0906/101911, ekonomicke@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA / ONLINE REGISTRÁCIE najneskôr do 17.10.2022

 

Účasť na seminári nie je spoplatnená.

 

UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení seminára, najneskôr 17.10.2022
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná