ID: 22201051

Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU – EUROVEA TOWER

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU – EUROVEA TOWER
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

DÁTUM KONANIA13. októbra 2022 (štvrtok) o 15.00 hod.

ZAMERANIE SEMINÁRA:
Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu návrhu a realizácie nosných konštrukcií najvyššej budovy na Slovensku, ktorá bude mať 168 m.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRAdoc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
 

PREDNÁŠATELIA:
- Ing. Daniel Bukov, hlavný projektant statickej časti
- Ing. Jozef Baran, hlavný projektant statickej časti

- Ing. Martin Barila, STRABAG Pozemné a inžinierske
  staviteľstvo s.r.o., hlavný stavbyvedúci


PROGRAM SEMINÁRA:
15:00 - 16:30
- vybrané problémy z navrhovania nosných konštrukcií vysokej
  budovy Eurovea Tower
- návrh nosného systému budovy - postupnosť od DUR po DRS
- vertikálny a horizontálny nosný systém budovy
- zakladanie
- vetrový tunel a výsledky testu
- preukázanie mechanickej odolnosti (výpočet, dimenzovanie)
- realizačná dokumentácia
16:30 - 17:00  Postup výstavby a skúsenosti z výstavby tejto vysokej budovy
17:00 - 17:30  Diskusia a záver

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 20.09.2022 Názov: RK SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 11.10.2022 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 13.10.2022 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 13.10.2022 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 150
Aktuálny počet účastníkov: 46
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka: Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
2022-10-13_Staticky stvrtok Eurovea Tower - pozvanka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA / ONLINE REGISTRÁCIE najneskôr do 11.10.2022
• počet prítomných členov SKSI - max. 10 osôb
• ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia
 poplatok: členovia 10 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2022) / nečlenovia 150 €
• preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail do dvoch dní po Vašom prihlásení
• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným 1 deň pred konaním seminára


UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná