ID: 22104051

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE – ZÁSADY VYSTUŽOVANIA

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE – ZÁSADY VYSTUŽOVANIA
Región SKSI: Banská Bystrica
Popis podujatia:

Program:  

 

12:30 – 13:00       Prezentácia účastníkov + pripojenie účastníkov

 

13:00 – 13:05       Otvorenie:      Ing. Pavol Hubinský

 

13:05 – 14:35       Prednáška:     Konštrukčne zásady vystužovania a zásady vystužovania  prvkov podľa STN EN 1992-1-1

                                                      - Navrhovanie nosných konštrukcií

   - Konštrukčné zásady vystužovania

                                                      - Zásady vystužovania prvkov

                              prednášajúci:   prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

 

 

14:45 – 16:00        Prednáška:      Poznatky z vystužovania ŽB konštrukcií z praxe

                              prednášajúci:   Jaroslav Macháček - Raven a.s.

 

 

16:00 – 17:00        Prednáška:       Program IDEA StatiCa 

                                                         - Návrh ŽB steny významne oslabenej otvormi

     - Porovnanie lineárního a nelineárního výpočtu MKP

                            prednášajúci:    Ing. Martin Pernica

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.09.2022 Názov: Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica
Koniec registrácie: 14.10.2022 Ulica a č.d.: Kollárova 2
Podujatie prebieha od: 17.10.2022 PSČ: 974 01
Podujatie prebieha do: 17.10.2022 Mesto: Banská Bystrica
Maximálny počet účastníkov: 200
Aktuálny počet účastníkov: 39
Odborný garant: Ing. Pavol Hubinský
Poznámka: Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
50.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %    (prezenčne zúčastnení členovia RZ SKSI BB)
POZVÁNKA
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Ing. Roman Šúň, 0906/101911, ekonomicke@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

DO POZNÁMKY PROSÍME UVIESŤ ČI MÁTE ZÁUJEM O ÚČASŤ PREZENČNE ALEBO ONLINE.

 

• seminár sa bude konať prezenčnou formou pre prvých 20 prihlásených členov a aj formou online pripojenia


• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA / ONLINE REGISTRÁCIE na linku: Podujatie 22104051 | SKSI najneskôr do 14.10.2022

 

• počet prítomných členov v RZ SKSI BB - max. 20 osôb

 

• ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia

 

Prezenčne zúčastnení členovia v RZ SKSI BB účastnícky poplatok 0,-€ / osoba.

Účastnícky poplatok pre členov SKSI pripojených cez videoprenos je 10,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok nečlen 50,- € / osoba.

Podmienkou účasti je uhradený členský príspevok na r. 2022

 

• preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail do dvoch dní po Vašom prihlásení


• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným 1 deň pred konaním seminára

UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 14.10.2022 
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná