Vyplňte osobné údaje a odošlite prihlášku
Prihláška na podujatie
ID: 22311251 Odborný seminár: Jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 Z. z.
Osobné údaje Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa  
Ateliér / kancelária / zamestnávateľ Návratka - údaje na vystavenie daňového dokladu
     
Storno Odoslať prihlášku