ID: 23200351

Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ DOSKY V GARÁŽOVÝCH OBJEKTOCH

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ DOSKY V GARÁŽOVÝCH OBJEKTOCH
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

DÁTUM KONANIA30. marca 2023 (štvrtok) o 15.00 hod.

ZAMERANIE SEMINÁRA:
Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb, ako aj zhotoviteľom a investorom. Prednáška bude zameraná na hodnotenie agresivity vnútorného prostredia hromadných garážových objektov, primárne a sekundárne opatrenia na zabezpečenie trvanlivosti stropných a základových železobetónových dosiek garáží, ktoré sú súčasťou bytových, administratívnych a obchodných budov. Budú prezentované aktuálne metódy a materiály sekundárnej ochrany: povrchové ochranné systémy, injektovanie a bandážovanie trhlín, ako aj inhibítory korózie výstuže na predĺženie životnosti pojazdných plôch. Zvýraznené budú aj chyby pri navrhovaní a zhotovovaní stropných dosiek na základe skúsenosti zo sanácií týchto konštrukcií.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRAdoc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
PREDNÁŠATEĽ: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

PROGRAM SEMINÁRA:
15:00 - 16:30
Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch:
- agresivita prostredia hromadných garáží
- primárne ochranné opatrenia pri návrhu a zhotovovaní

- sekundárne ochranné opatrenia na premostenie trhlín
- injektovanie a bandážovanie trhlín
- inhibítory korózie výstuže
16:30 - 17:00 Diskusia a záver


 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 05.03.2023 Názov: RK SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 29.03.2023 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 30.03.2023 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 30.03.2023 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 150
Aktuálny počet účastníkov: 83
Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %    (člen SKSI pri osobnej účasti)
podmienkou účasti je uhradený členský príspevok na rok 2023
2023-03-30 - Stat. štvrtok prof. Bilčík pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory:
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 28.3.2023
• počet prítomných členov SKSI - max. 15 osôb
• ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia
• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným deň pred konaním seminára
• poplatok: členovia 0 € - pri osobnej účasti, 10 € - ostatní pripojení ONLINE nečlenovia 150 €


UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná