ID: 23200551

Odborný seminár: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Program: 

 

09.00 – 09.05 Otvorenie
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

 

09.05 – 09.35 Zodpovednosť za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe s praktickými príkladmi   
JUDr. Roman Hriadel, Mgr. Zuzana Majan

09.35 - 10.15 Zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet
JUDr. Roman Hriadel, Mgr. Zuzana Majan
 

10.15 – 10.45 Význam poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah poistenia a  právne aspekty pri likvidácii poistných udalostí

Mgr. František Prachár, Mgr. Michal Cisarík a Ing. Peter Rusnák

 

10.45 - 12.00  Diskusia a záver

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 15.05.2023 Názov: ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 25.05.2023 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 30.05.2023 PSČ:
Podujatie prebieha do: 30.05.2023 Mesto: ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 186
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.; Ing. Jozef Antol
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
250.00 €    (nečlen SKSI)
10.00 €    (člen SKSI)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 10 € / osoba.

Základný účastnícky poplatok 250 € / osoba.

Zvýhodnený poplatok si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2023.

 

Na seminár sa registrujte do 25.5.2023 do 23.00 hod.

 

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.