ID: 23201051

Odborná konferencia: Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborná konferencia: Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:

 

8.30 – 9.00 Registrácia

 

9.00 – 9.30 Privítanie a otvorenie konferencie

 

9.30 – 9.45 Chceme Slovensko s dokončenými diaľnicami! Vladimír Benko, predseda SKSI

 

9.45 – 10.05 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v EU

Klaus Thürriedl, prezident v ECEC

 

10.05 – 10.35 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Vladimír Jacko, generálny riaditeľ NDS

 

10.35 – 11.05 Ako je to s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest v Českej republike?

Radek Matl, generálny riaditeľ ŘSD CZ

Robert Špalek, predseda ČKAIT

 

11.05 – 11.25 coffee break

 

11.25 – 11.55 Maďarsko a jeho výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Ernő Wagner, predseda MMK

 

11.55 - 12.25 Ako sa vyvíja výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v Poľsku?

Mariusz Dobrzeniecki, predseda PIIB

 

12.25 – 12.45 Vystúpenie z bludného kruhu: Budúcnosť povoľovacích procesov líniových stavieb

Martin Hypký, predseda ÚÚPaV

 

12.45 - 14.00 Obed

 

PANELOVÁ DISKUSIA

 

14.00 – 15.30 Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v rámci krajín Vyšehradskej štvorky

 

15.30 – 15.50 Coffee break

 

15.50 – 17.30 Obstarávanie diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 05.09.2023 Názov: Sheraton Bratislava Hotel
Koniec registrácie: 25.09.2023 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 05.10.2023 PSČ:
Podujatie prebieha do: 05.10.2023 Mesto: Sheraton Bratislava Hotel
Maximálny počet účastníkov: 150
Aktuálny počet účastníkov: 34
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
250.00 €    (nečlen SKSI)
49.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
zvýhodnené vložné pre člena SKSI si môžete uplatniť až po úhrade členského za rok 2023
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok (zvýhodnené vložné pre člena SKSI si môžete uplatniť až po úhrade členského za rok 2023)

 

49,00 € / osobu - člen SKSI

250,00 € / osobu - nečlen SKSI