ID: 23501251

Online odborný seminár „ZAŤAŽENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A TECHNICKÁ SEIZMICITA.“

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Online odborný seminár „ZAŤAŽENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A TECHNICKÁ SEIZMICITA.“
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

PREDNÁŠKA BUDE VYSIELANÁ ONLINE Z RK SKSI ŽILINA.

 

Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Statika stavieb a sekcie Dopravné stavby.

 

PROGRAM SEMINÁRA:

07.40  - 08.00 hod.  Pripojenie účastníkov

08.00 -  08.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík – predseda krajskej

 odbornej sekcie Statika stavieb

08.05 -  10.30 hod.  Prednáška

  • Zaťaženie stavebných konštrukcií 
  • Základy stavebnej mechaniky
  • Seizmické problémy – technická seizmicita

10.30 – 11.00 hod. Diskusia                                      

PREDNÁŠAJÚCIdoc. Ing. Daniel Papán, PhD., Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita  

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 15.11.2023 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina
Koniec registrácie: 01.12.2023 Ulica a č.d.: Vysokoškolákov č. 8556/33B
Podujatie prebieha od: 05.12.2023 PSČ: 01008
Podujatie prebieha do: 05.12.2023 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 200
Aktuálny počet účastníkov: 51
Odborný garant: Ing. Richard Gáborík - predseda krajskej odbornej sekcie Statika stavieb
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (dobrovoľný člen - právnické osoby a ostatný (nečlenovia))
10.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia (ASI, DČ - FO))
0.00 %
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

-účastnícky poplatok: členovia 10 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2023) / nečlenovia 150 €

-preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail do dvoch dní po Vašom prihlásení

-link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným 1 deň pred konaním seminára

 

UPOZORNENIE:

-závierka prihlášok je 01.12.2023 alebo naplnením kapacity

-registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná

-prihlášku nie je potrebné zasielať do SKSI