ID: 24200251

Odborný seminár: ZMLUVA O DIELO V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH – NAJČASTEJŠIE CHYBY

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: ZMLUVA O DIELO V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH – NAJČASTEJŠIE CHYBY
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:

 

09.00 – 09.05   OTVORENIE

 

09.05 – 09.25   FORMA ZMLUVY O DIELO (ústna a písomná forma zmluvy, rozdiely, výhody/nevýhody)

 

09.25 – 09.45   DOHODA O CENE A TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA

 

09.45 – 10.05   ÚHRADA CENY DIELA, ZÁDRŽNÉ

 

10.05 – 10.25   NAVIAC PRÁCE A FINANČNE NÁROČNÉ DOKAZOVANIE

 

10.25 – 10.45   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

10.45 – 11.45   DISKUSIA

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 12.02.2024 Názov: ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 27.02.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 29.02.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 29.02.2024 Mesto: ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 91
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
250.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI a SEZ-KES v čase prihlásenia)
0.00 %
zvýhodnené vstupné si môžete uplatniť s uhradeným členským príspevkom na rok 2024
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok 250,- € / osoba.

Zvýhodnený poplatok si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2024.

 

Na seminár sa registrujte do 27. 2. 2023 do 12:00 hod.

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.