ID: 24310451

Odborný seminár Výsledky a aplikácia udržateľnosti do praxe. Bezpečné a udržateľné zateplenie obvodových stien bytových a rodinných domov.

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár Výsledky a aplikácia udržateľnosti do praxe. Bezpečné a udržateľné zateplenie obvodových stien bytových a rodinných domov.
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

Téma seminára: Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Udržateľné zateplenie a udržateľnosť v praxi.

 

PROGRAM: 

 

09.00 – 09.05 Prezentácia účastníkov

 

09.05 – 09.10 Otvorenie a vedenie seminára 
Ing. Edita Cmarková, odborný garant odborného seminára, predseda celoslovenskej odbornej sekcie Pozemných stavieb a architektúra

09.10 – 10.55 Bezpečné a udržateľné zateplenie obvodových stien bytových a rodinných domov.
Prednáša : Ing. Martin Garaj, Application Manager Knauf Insulation s.r.o.

10.55 – 11.05 Diskusia

11.05 – 11.55 Výsledky a aplikácia udržateľnosti do praxe.
Prednáša : Ing. Ján Rapan, Vice President, Slovak Association of Green Roofs and Green Infrastructure

11.55 – 12.00 Diskusia

12.00 Ukončenie seminára
 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 13.03.2024 Názov: SKSI Trenčín
Koniec registrácie: 22.04.2024 Ulica a č.d.: Dolný Šianec 1
Podujatie prebieha od: 23.04.2024 PSČ: 91101
Podujatie prebieha do: 23.04.2024 Mesto: Trenčín
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 11
Odborný garant: Ing. Edita Cmarková, Predseda celoslovenskej odbornej sekcie: Pozemné stavby a architektúra
Poznámka: Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok Pre členov SKSI a osoba s odbornou spôsobilosťou EHB: zdarma

Pre nečlenov: 50€


Účasť na seminári je potrebné vopred potvrdiť zaslaním záväznej prihlášky do 22.4.2024: e-mailom: sksitn@sksi.sk

 

 

Registrácia účastníka seminára bude potvrdená len na požiadanie. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.