ID: 24400551

EXKURZIA - RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ÚSEK KRIVÁŇ - MÝTNA

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: EXKURZIA - RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ÚSEK KRIVÁŇ - MÝTNA
Región SKSI: Banská Bystrica
Popis podujatia:

Program Exkurzie

 

  800 – 815     Prezentácia účastníkov na parkovisku za Domom kultúry, Námestie Slobody 3, Banská Bystrica pre Banskobystričanov

 

  815 – 930      Presun autobusom so zástavkou vo Zvolene  - parkovisko pri bývalom obchodnom dome HYPERNOVA, pre Zvolenčanov (v čase od 8.20-8.30 hod.) a následne odchod na rýchlostnú cestu R2 úsek Krivaň-Mýtna

 

 945 – 1430     Exkurzia

                      Zasadačka:          - Poučenie BOZP

                                                    - Video prezentácia z náletu na daný úsek stavby                                                                                                                                                - Oboznámenie s tromi technológiami výstavby daného úseku

                   

                      Prehliadka stavby autobusom s viacerými zástavkami

 

1430 – 1545    Odchod autobusu a príchod do Banskej Bystrice so zástavkou vo Zvolene

 

Sprievodca exkurzie:   Ing. Vladimír Vavrek, špecialista hlavný inžinier stavby

 

Jedná sa o významnú stavbu v našom regióne,  technicky náročný úsek rýchlostnej cesty,  ktorého súčasťou je aj 4,374 kilometra dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka vo výške 15 - 45 metrov ponad trasu cesty I/16.
 

Do poznámky napíšte, kde nastúpite do autobusu či v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene. Stačí napísať nástup Banská Bystrica, nástup Zvolen.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 25.03.2024 Názov: Rýchlostná cesta R2
Koniec registrácie: 30.04.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 22.05.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 22.05.2024 Mesto: Kriváň - Mýtna
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 25
Odborný garant: Ing. Pavol Hubinský
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
POZVÁNKA
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Romana Majlingová, 0906/101911, majlingova@sksi.sk
Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Ing. Roman Šúň, 0906/101911, ekonomicke@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Pre účastníkov NDS poskytne prilby a bezpečnostné vesty, povinná je pevná obuv a odporúčame športové oblečenie.

 

Exkurzia sa uskutoční v prípade dostatočného množstva záujemcov tak, aby bol primerane zaplnený autobus max. 40 účastníkov.

 

Na exkurziu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia z iných regiónov, s tým že sa individuálne dostavia na nástupné miesto do autobusu v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene. Do poznámky napíšte, kde nastúpite do autobusu či v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene. Stačí napísať nástup Banská Bystrica, nástup Zvolen.

 

V  prípade  nepredvídaných  udalostí  môže  byť ešte termín  exkurzie  posunutý  o jeden deň pred  alebo po dátume
22. mája 2024. Prípadná zmena dátumu konania exkurzie bude všetkým prihláseným včas oznámená min. dva týždne pred konaním exkurzie.

 

Upozornenie: Požiadavka NDS a.s. je, že fotografie a videá z exkurzie je možné zverejniť až po súhlase NDS a.s.

 

Členovia SKSI účastnícky poplatok 0,-€ / osoba.

 

Základný účastnícky poplatok nečlen 150,- € / osoba.

 

Podmienkou účasti je uhradený členský príspevok na r. 2024

 

UPOZORNENIE:

• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 30. apríla 2024