ID: 24310551

Objemové zmeny betónu

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Objemové zmeny betónu
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

Program
9,30 - 09,33 Prezentácia účastníkov


9,33 - 09,35 Aktuálne informácie pre členov SKSI
Ing. Rudolf Babulík Predseda Krajskej odbornej sekcie Statika stavieb pre Trenčiansky kraj


9,35 - 10,30 Objemové zmeny betónu.
Obsah prednášky:
1. Teória zmrašťovania, dotvarovania a teplotných zmien
2. Opatrenia na zmenšenie účinkov objemových zmien
3. Príklady v praxi

Prednášateľ : prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. Katedra betónových
konštrukcií a mostov STU BA

10,30 - 10,55 Diskusia


11,00 Ukončenie seminára

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 29.04.2024 Názov: SKSI Trenčín
Koniec registrácie: 27.05.2024 Ulica a č.d.: Dolný Šianec 1
Podujatie prebieha od: 28.05.2024 PSČ: 911 01
Podujatie prebieha do: 28.05.2024 Mesto: Trenčín
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 9
Odborný garant: Ing. Rudolf Babulík, Predseda Krajskej odbornej sekcie: Statika stavieb pre Trenčiansky kraj
Poznámka: Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Odborný seminár a aj pozvánka je koncipovaná na osobné stretnutie s účastníkmi.

 

člen SKSI : zdarma
nečlen : 50 €

 

Vyplnenú záväznú prihlášku, zašlite čo najskôr v termíne do 27.05. 2024 do 12,00 hod:

https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/504

 

Vypísanú prihlášku nie je potrebné posielať poštou.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

 

V prípade nečlena SKSI je potrebné zaslať mailom fakturačné údaje na vystavenie zálohovej faktúry.