ID: 24310551

Pokračovanie vonkajšia ochrana pred bleskom  :  Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom.  Vyrovnanie potenciálov, uzemnenie.

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Pokračovanie vonkajšia ochrana pred bleskom  :  Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom.  Vyrovnanie potenciálov, uzemnenie.
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

PROGRAM: 

 

9,00 - 9,02 hod Prezentácia účastníkov

 

9,02 - 9,05 hod Aktuálne informácie pre členov SKSI Ing. Richard Ďuriš Predseda odbornej sekcie pre Trenčiansky kraj : Elektrotechnické zariadenie stavieb

 

9,05 - 11,55 hod Pokračovanie vonkajšia ochrana pred bleskom  : 

  • Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom. 
  • Vyrovnanie potenciálov, uzemnenie.

Prednášateľ : Ing.Jozef Daňo Obchodno-technický manažér OBO Bettermann s.r.o.

11,55 - 12,00 hod Diskusia

 

12,00 hod Ukončenie seminára, občerstvenie

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 29.04.2024 Názov: AK SKSI Trenčín
Koniec registrácie: 20.05.2024 Ulica a č.d.: Dolný Šianec 1
Podujatie prebieha od: 21.05.2024 PSČ: 911 01
Podujatie prebieha do: 21.05.2024 Mesto: Trenčín
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 22
Odborný garant: Ing. Richard Ďuriš, Predseda odbornej sekcie: Elektrotechnické zariadenie stavieb pre Trenčiansky kraj
Poznámka: Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

• je potrebné sa vopred prihlásiť na link v pozvánke najneskôr do 20.05.2024 do 12,00 hod


• poplatok: členovia SKSI 0 €  - pri osobnej účasti a členovia SEZ KES 0 € - pri osobnej účasti

• poplatok: nečlenovia 50 € pri osobnej účasti

 

Za člena SKSI sa považuje ten účastník, ktorý má splnené všetky povinnosti a uhradil členské na rok 2024.

Za člena SEZ KES sa považuje ten účastník, ktorý má splnené všetky povinnosti a uhradil členské na rok 2024.

 

Prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku 50 € pri osobnej účasti, najneskôr 2 dni pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku Vám zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr na druhý deň po Vašom prihlásení.

UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
E-mailom: sksitn@sksi.sk